coaching-szkolenia-indywidualne.pl

Przyjedziemy do Ciebie/ rozwiążemy problem i nauczymy autoterapii

   Zobacz szczegóły:

szkolenia-dofinansowane.pl

Przyjedź do nas na szkolenie otwarte

   Zobacz szczegóły:

trening-trenerów.pl

Zostań trenerem autoterapii

   Zobacz szczegóły:

e-mail-telefon-learning z autoterapii

Przejdź autoterapie online

   Koszt brutto 150 pln

ZOBACZ INNE NASZE PRODUKTY:

stylekierowania.pl

Jak kierować zespołami pracowników?

Zobacz szczegóły:

stylenegocjacji.pl

Jak skutecznie prowadzić negocjacje?

  Zobacz szczegóły:

stylesprzedazy.pl

Jak skutecznie sprzedawać?

  Zobacz szczegóły:

stylekomunikacji.pl

Jak komunikować się z innymi?

Zobacz szczegóły:

training.com.pl

Szkolenia zamknięte

  Zobacz szczegóły:

consulting.com.pl

Doradztwo

  Zobacz szczegóły

integracyjne-wyjazdy.pl

Organizujemy wyjazdy firmowe

  Zobacz szczegóły:

PRZEPRACUJ TO sam – autoterapia w rozwiązywaniu problemów życiowych i zawodowych.

Dzięki temu rozwiniesz w sobie Inteligencję Emocjonalną, która pomaga zwiększyć komfort życia.

Problem – to „nieuporządkowane MYŚLI i EMOCJE” związane z danym zdarzeniem, za którym stoi człowiek lub sytuacja. Na ogół jednak, to ktoś inny skrzywdził (wg naszego postrzegania) nas, doprowadzając do stanu „złych myśli i emocji”.  Celem autoterapii jest samodzielne uporządkowanie tych dwóch, nierozłącznych elementów naszego życia, a od których zależy nasze zdrowie psychiczne i w efekcie …….. fizyczne.  Powiedzenie: „W zdrowym ciele zdrowy duch” jest mylnie skonstruowane. Tak mówią Ci, którzy dbając o swoje ciało (i jego kondycję) sądzą, że dzięki temu, nasz „duch”, czyli psychika będzie również zdrowa. Otóż NIE. Kolejność powinna być odwrotna. W pierwszej kolejności musimy zadbać o naszego „ducha”, efektem czego będziemy mieć „zdrowe ciało”. Wówczas osiągniemy łączny sukces w posiadaniu zdrowia (psychicznego i fizycznego).

Czym jest „DUCH”? Teolodzy i duchowni powiedzą, że jest to „NIEOSOBOWA MOC” będąca najbliżej nas lub w nas. Nie akceptują tego określenia fizycy i psychologowie. Ci pierwsi powiedzą, że na pewno jest w nas (w postaci pola elektromagnetycznego) „ENERGIA”. Psychologowie powiedzą bardziej, że jest to „PODŚWIADOMOŚĆ”, która decyduje o świadomych decyzjach i naszym losie. Bez względu na nazewnictwo i podejście do problemu, samodzielne przepracowanie danego problemu spowoduje, że będziesz SPOKOJNY, pozbawiony negatywnych emocji, które nas „zabijają od wewnątrz”. Rozwiniesz w ten sposób własną Inteligencję Emocjonalną, dzięki czemu zwiększyć poczucie własnej wartości i ….. zmienisz rzeczywistość.

Pomocna w tym będzie KARTA rozwiązywania problemu („porządkowania myśli i emocji”) zawarta na końcu materiału.  Wypełnij ją po akceptacji poniższych założeń autoterapii. Proces ten (w postaci przepracowania kolejno opisanych kroków) pomoże Ci w odnalezieniu równowagi życiowej, PRZYCIĄGNIE DOBRYCH LUDZI i zwiększy poczucie własnej wartości.

ZAŁOŻENIA PRZEPRACOWANIA PROBLEMU – autoterapii

Aby móc sobie pomóc, należy zgodzić się z poniższymi siedmioma założeniami. Twoja otwartość w tym zakresie pokaże gotowość do osiągania założonych celów, w tym rozwiązywania problemów, konfliktów, radzenia sobie z trudnymi ludźmi, dobrego zdrowia psychicznego, a w efekcie przyciągania dobrych, i dobrze Ci życzących ludzi. Po ich akceptacji przejdź 8 kroków, które pomogą rozwiązać Ci wiele życiowych problemów i (jeśli chcesz) „zmienić” otaczających Cię ludzi.

Założenie 1 - "Każdy medal ma dwie strony"

Założenie to, nie jest zbyt odkrywcze :). Wszyscy wiemy, że jest awers i rewers, dobro i zło, yin i yang, plus i minus, miłość i nienawiść, zło i dobro, świadomość i podświadomość itd. Cała autoterapia oparta jest na ostatnim zestawieniu, czyli zgodzie, że istnieje w naszym życiu świat świadomy – świadomość oraz świat podświadomy – podświadomość (duch, energia).

Pierwsza strona medalu – świat rzeczywisty – to świat świadomych decyzji, postaw, zachowań, spostrzeżeń, logiki itd. W świecie tym wszystko jest mniej lub bardziej poukładane. Mamy imię i nazwisko, własne zdanie, ego, kogoś lubimy lub nie. Pracują wszystkie nasze zmysły oddziaływając na emocje, a te z kolei wpływają na podejmowane decyzje, nasze opinie lub stanowiska. Logicznie jesteśmy też w stanie określić przyczynę jakiegoś problemu i opisać konsekwencje, czyli skutki jakie za sobą niesie dany problem.

Druga strona medalu – świat mistyczny, niematerialny – to świat naszej podświadomości, która wbrew pozorom decyduje o naszych świadomych decyzjach, postawach czy zachowaniach. Dla zrozumienia tego świata i uproszczenia go, nie wprowadzamy dodatkowych pojęć takich jak nadświadomość czy przedświadomość. Dla  zrozumienia mechanizmu autoterapii ważne jest to, że oprócz świadomego świata, w naszym życiu, akceptujemy i uznajemy, że istnieje ten „drugi”. Jeżeli jesteś wyznawcą jakiejkolwiek religii, możesz interpretować i nazywać ten świat, jako świat duchowy, metafizyczny, mistyczny, boski, gdzie „mieszka” Twój Duch, a wstęp do niego mają: Bóg (dla wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa, islamu), Jezus, Maryja, Wszyscy Święci, Aniołowie, zmarli (dla wyznawców chrześcijaństwa), Allach (wyznawców islamu), Budda (wyznawców buddyzmu) czy inni Bogowie w przypadku najstarszej religii świata – hinduizmie. Jeśli jesteś ateistą przyjmij wzorzec istnienia „podświadomości”, jako czegoś „co jest po drugiej stronie” (medalu) naszego życia.

Bok medalu – Łącznikiem między świadomością a podświadomością są nasze Myśli i Emocje. Z ich udziałem komunikują się oba światy i dzięki odpowiednim krokom dokonasz autoterapii i rozwoju wewnętrznego.

Wszyscy, chcą się dowiedzieć: co jest po tej „drugiej” stronie medalu?, jak wygląda ten drugi świat? Chcielibyśmy naszym świadomym myśleniem zrozumieć to i poukładać. William Szekspir, nazwany „drugim twórcą dusz po Bogu”, w Hamlecie pisał: cyt.„ Są rzeczy na niebie i ziemi, o których się filozofom nie śniło”. Może on domyślał się: co tam jest?. Poeci, muzycy, artyści czy duchowni – pracują na pograniczu obu stron „medalu” i mają bliższy kontakt z tym metafizycznym światem. Dzieje się tak dlatego, bowiem pracują na emocjach. Do  końca jednak nikt z nas, w naszym świadomym życiu, nie zazna tego co dokładnie „tam” się dzieje. Dla potrzeb autoterapii ważne jest abyś zaakceptował istnienie dwóch światów, a właściwie istnienie tego „drugiego”.

Założenie 2 - "Każdy projektuje własną rzeczywistość"

Założenie 2: Każdy tworzy i projektuje WŁASNĄ RZECZYWISTOŚĆ wyjaśniającą przyczyny i skutki zdarzeń. Jest to wynikiem naszego wychowania, przekonania, wartości. Uważamy, że RZECZYWISTOŚĆ ta, jest najbardziej słuszna.

Wykonaj ćwiczenie.

Jeśli masz w chwili obecnej jakiś problem, to opisz:

1) Na czym on polega? Jeśli w chwili obecnej nie masz żadnego problemu, to opisz: Czego Ci brak w życiu?

……………………………………………………………………………………………………………

2) Co jest wg Ciebie przyczyną (powodem) i z czego to może wynikać?

…………………………………………………………………………………………………………………

3) Jakie są tego skutki?

…………………………………………………………………………………………………………………

Czy jesteś w stanie „przyjąć” inne podejście do problemu? To co napisałeś w punkcie 2 i 3 – to Twoje PRZEKONANIA. TAK POSTRZEGAMY (PROJEKTUJEMY) RZECZYWISTOŚĆ, którą tworzymy na bazie naszych przekonań i wartości. Czasem się zgadzamy z tym (lub nie), że inni postrzegają rzeczywistość inaczej. Ale to „inaczej” nie jest drugą strona medalu.”Inaczej”, to tylko inne postrzeganie (projektowanie) rzeczywistości. Główne założenie autoterapii można streścić w słynnym zdaniu Epikteta: „Nie denerwują nas rzeczy czy zdarzenia, ale nasze spojrzenie na nie”. To nie fakty wywołują w nas negatywne (ale i pozytywne) emocje, a tylko i wyłącznie to, jak my je postrzegamy, jak oceniamy. W konflikcie lub tylko problemie moja rzeczywistość jest broniona przez moje wartości i logiczne argumenty. Udowadniamy sobie, kto ma rację, czyli czyja racja jest bardziej „racjejsza”. Józef Piłsudski (często niewybredny w swoich stwierdzeniach) mówił, że cyt.: „Racja jest jak dupa, każdy ma swoją”. Jak zatem rozwiązać problem, konflikt, odnosić sukcesy, realizować własne plany i w efekcie być zdrowym  fizycznie („na ciele”) i psychicznie („w duchu”)? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy po drugiej stronie medalu, a pierwszą podpowiedzią i w sumie dobrą wiadomością, jest to, że nie ma znaczenia, czyja racja jest „racjejsza” i ….. co tak naprawdę napisałeś w powyższych odpowiedziach. Zatem nasze spojrzenie na problem (w zdaniu Epikteta) też nie ma znaczenia. Na razie może to być trudne do akceptacji przez Ciebie. Zaakceptuj zatem to, że inni mogą postrzegać rzeczywistość inaczej niż Ty.

Ważne jest też to, co napisałeś jako odpowiedź na 2 pytanie? Często w problemie obarczamy winą (za zaistniałą sytuację):

 1. siebie (coś zrobiłem źle – maja wina) lub
 2. innych (jestem ofiarą „niszczoną” przez innych, którzy zrobili coś źle – kogoś wina)

Za każdym razem określając sytuację (a w niej myśli i emocje) w danym problemie, należy uzmysłowić sobie jak postrzegamy winę. Ponadto sytuacja problemowa może być jednowątkowa lub wielowątkowa. Przykładem jednowątkowej może być np. to, że „mąż mnie zdradza” – to jest jedyny problem. Reszta jest OK. Ktoś kiedyś powiedział, że jeden problem, to żaden problem, sto problemów – to jest problem. Można interpretować to tak, że wiele wątków w danej sytuacji to jest dopiero problem. Przykład wielowątkowego problemu to: mąż mnie zdradza, nie daje pieniędzy na utrzymanie domu, „pije” i nie dba o dzieci.

W zależności od wątków sytuacji problemowej możemy inaczej postrzegać winę. W każdym wątku danego problemu/ sytuacji, należy przeprowadzić tzw. analizę winy. Jest to ważne z punktu widzenia określania zaburzonych potrzeb emocjonalnych i wynikających z tego stanów emocji. Wiele osób obarcza winą za daną sytuację siebie. Gdy ktoś robi to zbyt często świadczyć to może o niskim poczuciu własnej wartości i złej samoocenie. Są to osoby, które nie potrafią kochać …. siebie.

Często obwiniamy za problem tzw. „zbieg okoliczności”, sytuację, której winnymi nie są inni, ani my, tylko sytuacja. Jesteśmy ofiarami sytuacji, na którą nie mieliśmy wpływu, czyli winna jest sytuacja. W takich momentach należy zastanowić, się czy jednak za tą sytuacją nie stoi ktoś lub my. Jeśli po głębszej autorefleksji nie zauważymy nikogo, to potraktujmy sytuację jako winną. Powstała sytuacja miała też „coś nam” pokazać. Coś, czego dziś może nie jesteśmy w stanie zinterpretować. Przykład złej sytuacji, która jest niczyją winą, to np. Wypadek samolotowy i śmierć kogoś bliskiego. Nie możemy winić pilota czy producenta samolotów. To np.zła pogoda, była jednym z czynników, która przyczyniła się do wypadku. Zbieg okoliczności, sytuacji  spowodował nasze emocje negatywne. Rzadko są takie sytuacje, ale jeśli już się pojawią to po prostu należy wyciągnąć wniosek, że los chciał nam „coś” pokazać i nauczyć. Przepracujmy jednak i te sytuację traktując ją jako zbieg okoliczności.

W większości jednak za problemem stoimy my lub inny człowiek. Gdyby nie inni ludzie, to nie byłoby żadnych problemów. Gdy obwiniamy siebie w 100% za zaistniały problem należy przeprowadzić autoterapię wg tych samych kroków, stawiając hipotetycznie siebie na miejscu „drugiej, winnej” osoby.

Założenie 3 - "Sytuacje oraz ludzie, których spotykamy są .... PO COŚ"

Po co? ABY ROZWIJAĆ NASZĄ ŚWIADOMOŚĆ I PODŚWIADOMOŚĆ. Dzięki tym sytuacjom i ludziom kształcimy się, zmieniamy i ROZWIJAMY. Nic nie dzieję się bez powodu. Na naszej drodze życia spotkamy ludzi, którzy idą z nami dalej, potem odchodzą, przychodzą inni, itd. Każdy napotkany w naszym życiu jest po to, abyśmy rozwijali – świadomość i podświadomość (wg religii aby rozwijać własnego Ducha, który jeśli będzie zdrowy, mocny i silny, to i my w świecie rzeczywistym też tacy będziemy. Zatem niepoprawne jest stwierdzenie, że: „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Tak naprawdę, to: „zdrowy duch to zdrowe ciało”).

Świadomość rozwijamy dzięki spotykaniu na swojej drodze życia DOBRYCH LUDZI, którzy chcą podzielić się wiedzą jaką mają (za pieniądze lub nie). Karmą dla naszego świadomego rozwoju jest pozyskiwanie wiedzy i informacji. Stajemy się wówczas mądrzejsi, zmieniamy i rozwijamy się.

Podświadomość rozwijamy dzięki ZŁYM ZDARZENIOM w naszym życiu lub spotykaniu na swojej drodze życia ZŁYCH LUDZI, którzy mają inne postrzeganie rzeczywistości przez co doprowadzają nas do gniewu, złości czy zdenerwowania.

Rozwijamy naszą podświadomość (rozwój duchowy) poprzez doświadczenia jakie towarzyszą nam w relacjach z trudnymi (czasem okrutnymi) ludźmi. Karmą dla podświadomego rozwoju (dla tego aby nasz duch/ podświadomość/ energia rosła w siłę) jest zrozumienie tego mechanizmu i pewne działania opisane w poniższych krokach. Póki co, zapewne ten aspekt jest dla Ciebie najtrudniej akceptowalny, nie zrozumiały, bo nielogiczny. Jak może chcieć nas ktoś rozwijać, kto nas drażni, napada, gwałci, wrzeszczy lub kłóci się mając inne zdanie. Często są to osoby bardzo bliskie, które na początku były wg nas „inne”. Przyjmij zatem ten element jako pewnik, że tak jest. Z czasem (po przejściu wszystkich kroków) sam dojdziesz do takiego wniosku.

W naszym życiu uczestniczymy w negatywnych sytuacjach, za którymi nie stoi człowiek, a które doprowadzają nas do zmartwień i emocji negatywnych. Jeśli tak się dzieje musimy wówczas zadać sobie pytanie – Po co ta sytuacja miała miejsce? Czego „chciała” mnie nauczyć?

Na ogół ZŁE SYTUACJE powstają, dając nam sygnał, że „coś” w temacie problemowej złej sytuacji mamy nie rozwiązane z innym …. człowiekiem. Np. „Mamy obecnie problem finansowy i nie miłą sytuację finansową, na którą nie mieliśmy wpływy i nie jest niczyją wina. Sytuacja tak się ułożyła.” Takie jest nasze postrzeganie rzeczywistości.

Możemy być źli na sytuację, która powstała, bo … np. kiedyś miałem nieprzyjemną sytuację z kimś, dotyczącą finansów (który nas okradł z finansów lub wg niego my jego) i nic z tym nie zrobiliśmy – nie przepracowaliśmy tego. „Zamietliśmy problem pod dywan” i żyliśmy dalej. Najciekawszym w tym mechanizmie jest fakt, iż takie sytuacje często się powtarzają (patrz założenie 6).

Założenie 4 - "Ludzie, którzy nas denerwują odzwierciedlają nasze słabości"

Ludzie, którzy nas denerwują „odzwierciedlają” nasze słabości. Są odbiciem naszych własnych problemów.

Napisz:

Co denerwuje Cię i drażni w innych ludziach (w życiu prywatnym i zawodowym)? Jaka postawa czy ludzka cecha drażni Cię? Wymień wszystkie.

1. ……………………

2 …………………….

3. ……………………

4. ……………………

5. …………………..

.. . …………………. Wypisz wszystkie ……………….

Zanim przeczytasz poniższą informację wypełnij to co powyżej 🙂

To co napisałeś w odpowiedzi co Cię denerwuje, to zapewne tego nie lubisz też w sobie, ale …… PEWNA CZĘŚĆ CIEBIE TAKA JEST, BYŁA lub MOGŁABY BYĆ. Czy zgodzisz się z tym?  Jeśli nie, to zapewne wyparłeś to ze swojej podświadomości. Mogła też być w Twoim życiu SYTUACJA TRAUMATYCZNA, uraz psychiczny, która doprowadził do tego, że drażni Cię to do dziś.

Jeśli nic nie napisałeś, to jesteś człowiekiem, który może pracować w dziale obsługi trudnego klienta czy reklamacji. Jesteś człowiekiem, który nie zauważa trudnych ludzi. Postrzegasz rzeczywistość inaczej niż Ci, których wiele drażni u innych.

Powyżej opisałeś WŁASNE pierwiastki zła, które są w TOBIE. W psychologii nazywa się to „efektem cienia”. W każdym z nas są pierwiastki zła i pierwiastki dobra. Ni zdajemy sobie sprawy, jakie MY w sobie mamy pierwiastki zła. Po tym ćwiczeniu JUŻ WIESZ.

UWAGA! Jeśli napisałeś, że drażni, złości Cię u innych CHAMSTWO, to nie oznacza, że TY jesteś „CHAMEM”. To tylko pierwiastek zła, który jest w Tobie, atak samo jak w każdym z nas jest uniwersalny pierwiastek zła, czyli KŁAMSTWO. 🙂 Jeśli powiesz, że nigdy nie kłamiesz, to … właśnie kłamiesz 🙂 .

Założenie 5 - "Przyciągamy do siebie sytuacje i ludzi, którzy nas odzwierciedlają"

PRZYCIĄGAMY DO SIEBIE TAKICH LUDZI, KTÓRZY ODZWIERCIEDLAJĄ NASZE WADY, UŁOMNOŚCI, SŁABOŚCI. Są odbiciem naszych własnych problemów. Robią to nieświadomie w ZŁY (dla nas) sposób, bo są np. agresywni, nieprzyjemni, wulgarni, projektując rzeczywistość wg ich racji.

My również projektujemy rzeczywistość, która jest inna. Projektowanie takiej rzeczywistości, czyli przyczyn i skutków sytuacji problemowych, poprzez obwinianie siebie, innych czy sytuacji doprowadza do pętli ściągającej i przywołujących co chwila podobne zdarzenia i wg nas kolejnych złych ludzi.

Nie narzekaj zatem na swój los, bo to przyciąga jeszcze bardziej złe sytuacje i ludzi. Ludzie Ci i te sytuacje są dla Ciebie dobrodziejstwem. Jeszcze o tym nie wiesz, ale tak jest. Ciesz się z tego, że spotkałeś ich na swojej drodze. Należy tylko wiedzieć jak przepracować dany problem, bo jeśli nic nie zrobimy, to nie przetniemy pętli ściągania złych ludzi i sytuacji, a na pewno będzie ich więcej niż tych dobrych.

Założenie 6 - "Ludzie się zmieniają, a (nieprzepracowany) problem pozostaje"

Jest to założenie, z którym najtrudniej jest się zgodzić, zwłaszcza jeśli masz np. 20 lat i mało jeszcze doświadczeń życiowych. Im człowiek jest starszy, tym łatwiej jest mu „odwrócić się za siebie, popatrzeć w przeszłość i zobaczyć” czy nie było w jego życiu podobnych niepomyślnych sytuacji czy pewnych oznak. ŻYCIE DAWAŁO NAM JUŻ ZNAKI, A MY NIC Z TYM NIE ROBILIŚMY – PROBLEM (CAŁY CZAS) POZOSTAWAŁ TEN SAM. Często np. rozwodnicy, mimo zmiany partnera maja podobne sytuacje i problemy tylko z innym partnerem. Dzieję się tak, bowiem odtwarzają ten sam wzorzec zachowania, postępowania, komunikowania. W każdym związku podświadomość, duch, energia chce przekazać wiadomość, pokazuje znaki. Nic innego nie może w tym świecie zrobić. Tylko poprzez wpływanie na nasze negatywne emocje może zwrócić na „siebie” uwagę. Dzieje się to poza naszą świadomością, dlatego też nie zauważamy tego. Widzimy tylko negatywne emocje drugiej strony i jej złe zachowanie.

Zrób ćwiczenie. Napisz:

 • Jakie podobne sytuacje czy zdarzenia pojawiają się w Twoim życiu, tylko z innymi osobami i najczęściej w podobnych interwałach czasowych?
 • Jakie podobne wizualnie osoby, imiona, postawy innych osób pojawiały się w Twoim życiu i jaki miałeś z nimi problem?
 • Jakie wzorce liczbowe zauważyłeś w swoim życiu? Np. zmieniasz pracę co 3 lata, małżonka co 10, zapadamy na choroby (co jakiś czas lub w tym samym wieku co rodzice), zrywamy z przyjaciółmi co 4 lata, odnajdujemy te same liczny we wszystkim co robimy.
 • Jakie wskazówki dawało Ci Twoje ciało? Np. często pojawiające się te same schorzenia lub bóle w tych samych miejscach np. po kłótni.
 • Jakie przytrafiały Ci się zbiegi okoliczności, czy dziwne zdarzenia?

Jeśli nic nie napisałeś na powyższe pytania, to świadczy że jesteś młodym człowiekiem – duchem i ciałem. Mimo to, jeśli dziś masz problem otwórz następne założenie.

Założenie 7 - "Nie potrafimy kochać i szanować ........... siebie"

W naszym życiu spotyka nas wiele problemów, ponieważ „nie potrafimy kochać……. siebie ”

Napisz:

 1. Kogo kochasz w swoimi życiu i w jaki sposób okazujesz mu miłość?

Miłość okazujemy innym poprzez spełnianie ich potrzeb, jak również chronieniem przed ich brakiem i całym złem tego świata. Im człowiek jest bardziej dojrzały, wykształcony, pełniący wysokie funkcje, tym posiada więcej potrzeb, które chce spełnić.

Przykład – potrzeba szacunku. Okazujemy szacunek osobie, którą kochamy i chronimy ją przed ludźmi, którzy tego nie okazują. Kolejna ważna potrzeba to potrzeba bezpieczeństwa. Dajemy bezpieczeństwo osobie którą kochamy i chronimy ją przed tymi, którzy mogliby zaburzyć to bezpieczeństwo. Za spełnioną potrzebą „idzie” stan emocji. Za niespełnioną potrzebą np.: poczucia szacunku, czy bezpieczeństwa „idzie” ZŁOŚĆ, GNIEW, SMUTEK, ŻAL, ITD. Często mówimy – mam poczucie braku stabilizacji czy bezpieczeństwa. Poczucie, to uczucie, to zatem POTRZEBY emocjonalne.

Napisz:

W JAKI SPOSÓB OKAZUJESZ MIŁOŚĆ SOBIE?

Powinieneś przynajmniej napisać to, co jest Twoją odpowiedzią na powyższe drugie pytanie. Jeśli tak nie jest lub nic nie napisałeś to niestety nie kochasz Siebie. A jeśli tak jest, to nie chronisz Siebie i dopuszczasz emocje negatywne. Człowiek, który kocha daje poczucie szczęścia poprzez spełnienie potrzeb ale i chroni przed nieszczęściem i zagrożeniem braku ich spełnienia.

Jeśli nauczysz się kochać Siebie, nie będziesz miał w życiu tylu sytuacji problemowych i spotykał na swojej drodze ludzi trudnych.

A jeśli nie potrafisz kochać Siebie, to nie potrafisz do końca okazywać miłości i kochać ……… innych.

KROKI PRZEPRACOWANIA PROBLEMU – AUTOTERAPII

Aby ułatwić Ci Twoją przyszłą, indywidualną auto pracę (autoterapię) nad problemem i rozwiązanie go, zapoznaj się z krokami, które należy przejść wg zadanej kolejności. Na końcu znajduje się Tabela rozwiązywania problemu (porządkowania myśli i emocji), która zawiera wszystkie omówione kroki. Wypełniaj tabelę osobiście (w samotności) za każdym razem, gdy zaistnieje problem i jak najszybciej po jego wystąpieniu. Wypełnienie jej w świecie rzeczywistym wpływa na Twoje myśli i emocje, które są łącznikiem ze światem podświadomym (duchowym). Po „przepracowaniu” tego problemu (poprzez wypełnienie tabeli), to w przyszłości – dalej zachowuj się tak, jak zachowywałbyś się dotychczas. Metoda ta nie zmusza Cię do robienia określonych działań, do zmiany zachowań czy własnych postaw. Nakazuje wręcz zasadę, aby „być sobą”, a zmiany same przyjdą.

WSTĘP

Na Twojej drodze życia powstał problem. Za problemem stoi sytuacja lub częściej człowiek, który reaguje wobec Ciebie w sposób, który doprowadza Cię do zdenerwowania, wściekłości, gniewu, smutku, żalu – generalnie emocji negatywnych. Przekazujemy w takiej sytuacji logiczne argumenty, uzasadniające nasze stanowisko, prezentujemy kontrargumenty, dowody, możliwe konsekwencje. I CO? Czy ta metoda działa? Jest skuteczna? Relacje między Wami są dobre? Jeśli NIE, zapoznaj się z poniższymi krokami, a samodzielne przepracowanie tego problemu (poprzez wypełnienie Tabeli zawierającej poszczególne kroki) pomoże Ci w znalezieniu równowagi emocjonalnej i zwalczeniu problemu.

KROK 1 - OPISZ PROBLEM

Krok 1 – OPISZ PROBLEM

Przywołaj zdarzenie składające się na problem.

Napisz.

Problem zaczął się gdy: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Teraz sytuacja wygląda następująco: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Porusz i przedstaw wszystkie sytuacje/ wątki problemu koncentrując się na osobie (osobach), która ma wpływ na problem. Napisz wszystko to, w jaki sposób Ty postrzegasz rzeczywistość i problem.

KROK 2 - OKREŚL WSZYSTKIE zaburzone POTRZEBY I stany EMOCJONALNE

Krok 2 – OKREŚL wszystkie POTRZEBY EMOCJONALNE I STANY EMOCJI

Opisanie wszystkich potrzeb emocjonalnych i stanów emocji rozpoczyna proces ich uwolnienia. Nie istotne jest postrzeganie rzeczywistości, doprowadzające do opisanych emocji. Istotnym jest fakt, że odkryliśmy je i nazwaliśmy. To one wymagają przepracowania. Krok ten nazywa się: ZROZUM SIEBIE.

Dla całej sytuacji z kroku 1 opisz/ określ zaburzone potrzeby emocjonalne i wynikające z nich stany emocji

1.Zakomunikuj zaburzone potrzeby emocjonalne i wynikające z nich stany emocjonalne.

To one (zaburzone potrzeby emocjonalne) powstają jako pierwsze. W ich wyniku powstają stany emocjonalne. Potrzeby emocjonalne opisują jakie masz zaburzone „poczucia” spowodowane przez drugą stronę lub powstałą sytuację. Są opisem potrzeby, której brak lub która została zaburzona (np. poczucie braku akceptacji, to zaburzona potrzeba bycia akceptowanym, a opis: Mam poczucie braku akceptacji).

Napisz: Przez tę sytuację i …napisz kogo…….mam poczucie braku: (zakreśl te potrzeby emocjonalne, których deficyt odczuwasz):

 • stabilizacji, bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji, zrozumienia, komunikacji, spokoju, wsparcia, pomocy, miłości, utraty zdrowia, docenienia, bliskości, dowartościowania, uczciwości, rozwoju, …inne – nazwij je…….. Możesz zamiast tego, powiedzieć: Czuję się nieakceptowany, niekochany, nieszanowany, niespokojny, niedowartościowany, oszukany, niedoceniony, niebezpiecznie, niestabilnie….. .

2. Zakomunikuj stan emocjonalny wynikający z zaburzonych potrzeb emocjonalnych .

Stany emocji opisują to co Ty czujesz:

 • a/ do sytuacji – jak się czujesz w tej sytuacji?
 • b/ do tej osoby – co czujesz do tej osoby, która wprowadziła Cię w emocje?
 • c/ do siebie (w przypadku nawet najmniejszego obwiniania się za problem/ zdarzenie).

Ad. a/ Napisz: –  .cd. …  przez co  czuję się źle, czyli czuję się, jestem: (zakreśl te emocje, które odczuwasz):

zły, zraniony, zdenerwowany, wściekły, opuszczony, odrzucony, zdradzony, poirytowany, sfrustrowany, poniżony, skrzywdzony, samotny, atakowany, niesłusznie potraktowany, zawstydzony,   zażenowany, urażony, lekceważony, załamany, bezsilny, zmanipulowany, smutny, bezradny, jest mi przykro, rozdrażniony, upokorzony,  ………………

Ad. b/ Napisz: – cd. …. i czuję do tej osoby: (zakreśl te emocje, które odczuwasz)

– złość, gniew, zdenerwowanie,nienawiść, zawiść, chęć zemsty, zazdrość, wstręt, obrzydzenie, strach, lęk, niepokój, smutek, żal, przykrość, frustrację, irytację, zniechęcenie, ……………… .

Ad. c/ Powiedz: W tej sytuacji, myślę też o sobie źle i czuję do siebie/mam: złość, wstyd, obrzydzenie, zażenowanie, bezsilność, gniew, niepokój, zdenerwowanie, strach, lęk, żal, frustracje, irytacje, zniechęcenie, niechęć, poniżenie, mam poczucie skrzywdzenia innych, mam wyrzuty sumienia, czuję się winny, jestem sobą zawiedziony, zdziwiony, rozczarowany ……………… .

Powyższe stany emocjonalne doprowadzają do złego naszego samopoczucia i jeśli tego nie przepracujemy to problem powróci z tą samą lub z innymi osobami. Nazwanie ich, w pewnym stopniu eliminuje wprowadzanie się w stan tych emocji. Ludzie boją się tego co jest nieznane. Jeśli nazwiemy to czego się obawiamy, zobaczymy to i zaakceptujemy, to przestajemy się tego obawiać. Z emocjami jest podobnie. Opisując i nazywające je doprowadzamy do tego, że następuje proces ich akceptacji. Doznanie wszystkich opisanych potrzeb i emocji negatywnych w rzeczywistości w maksymalnej wartości powoduje że nasza podświadomość (Duch) może rozwijać się w tej materii. Dlatego na naszej drodze życie pojawiają się sytuacje lub spotykamy ludzi, którzy budzą w nas emocje negatywne, ale to właśnie oni umożliwiają nam wewnętrzny rozwój. Niektórzy dają sobie radę z trudnymi ludźmi. Oznacza to, że ich podświadomość już to przepracowała, pokonała i jest w tym aspekcie rozwinięta. Nie zauważają już tego, co np. nas denerwuje.

KROK 3 - ZAAKCEPTUJ SIEBIE I SWOJE EMOCJE

Krok 3 – ZAAKCEPTUJ SIEBIE I SWOJE EMOCJE

 • Zaakceptuj swoje emocje i zdaj sobie sprawę z tego, że Twoja „racja” nie ma znaczenia

Określone (w powyższym kroku) potrzeby emocjonalne i stany emocji negatywnych należy ….. polubić, zaakceptować, wręcz …. pokochać. Nie możemy się wstydzić czy bać naszych emocji, mimo, że są negatywne. Jeśli ich nie zaakceptujemy zawsze będą nas poruszać. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż denerwujemy się na to, czego nie możemy zaakceptować w sobie, mimo, że w jakimś stopniu tacy jesteśmy.

Twoje projekcje, czyli powody, przyczyny problemu i skutki są nieistotne. Nie mają znaczenia.

Miałem prawo się tak czuć. Moje odczucia były podyktowane odbiorem sytuacji, które mogły być moją projekcją rzeczywistości. Zdaję sobie też sprawę z faktu, iż nie ma znaczenia kto miał rację w całej sytuacji, dlatego nie osądzam. Nie denerwuje się też na to co wyparłem lub stłumiłem w sobie.

Napisz: Miałem prawo tak się czuć i zachować, ponieważ ……………. znajdź wytłumaczenie dla swoich emocji…………….. i tak odbierałem (projektowałem) swoją rzeczywistość.

 

NAPISZ:     NIE MA ZNACZENIA KTO MIAŁ RACJĘ W TYM PROBLEMIE. KAŻDY PROJEKTUJE WŁASNĄ, A MNIE DENERWUJE W INNYCH TO, CZYM „JA JESTEM” !!!!! SYTUACJA LUB OSOBA TA POKAZUJE MOJĄ SŁABOŚĆ.

KROK 4 - PODZIĘKUJ ZA ZAISTANIAŁĄ SYTUACJĘ

Krok 4 – PODZIĘKUJ ZA POJAWIENIE SIĘ TEJ SYTUACJI/ TEGO CZŁOWIEKA

Denerwujemy się tylko w tych aspektach, które są w nas lub które wyparliśmy ze swojej podświadomości, dlatego podziękuj, że spotkałeś go na swojej drodze oraz że powstała taka sytuacja, bo dzięki temu możemy rozwijać się. Rozwijasz siebie ale również i tego człowieka, bowiem on się również zmienia. Zmiana postrzegania rzeczywistości danej sytuacji nie spowoduje, że nie będziesz ich widzieć mimo ich występowania. Fenomen tej metodyki polega na tym, że „druga strona” zmienia się i dane sytuacje przestają się powtarzać.

4. Podziękuj. Przeprowadź taką „autorozmowę” w swoich myślach BIORĄC POD UWAGĘ KAŻDĄ SYTUACJĘ OPISANĄ EMOCJAMI W KROKU 2. Napisz też za każdym razem: Zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja, która mnie spotkała doprowadza do mojego rozwoju wewnętrznego (duchowego) – podświadomości.

Przez realizację tego procesu możemy się rozwijać duchowo, rozwijać naszą podświadomość, dla naszego zdrowia i szczęścia.

Podziękuj temu człowiekowi/ sytuacji, „uśmiechnij się do niego/ niej”. Ten proces myślowy (realizowany jest tylko przez Ciebie w samotności) powoduje, że nasza podświadomość (duch) karmi się i rośnie w siłę, nasze ciało uzdrawia, a sytuacje w koło stają się pomyślne.

Ludzie, którzy najbardziej nas irytują, złoszczą, denerwują lub zrobili nam krzywdę, to Ci, których podświadomość (ich duch) nas kocha i wspiera, ale na poziomie świata mistycznego. Ich podświadomość (dusza) chce nas czegoś nauczyć, rozwijać ale nie wie jak to zrobić? nie może, w inny sposób tego okazać.

Nie ma żadnych narzędzi, poza emocjami negatywnymi, dlatego jego ciało np. wrzeszczy – mimo, że jego podświadomość (dusza) mówi: kocham Cię. Podczas dziękowania odwzajemnijmy emocje przeciwne, poprzez pokazanie emocji pozytywnych czy wręcz miłości do sytuacji lub człowieka. To trudne, ale można to w sobie wypracować.

Emocje to łącznik m. światem rzeczywistym a mistycznym.

KROK 5 - OPANUJ ZŁOŚĆ

Krok 5 –  OPANUJEMY ZŁOŚĆ PRZEZ …. ZROZUMIENIE 2 STRONY.

Znajdź pozytywne wytłumaczenie dla tej osoby (która Cię zraniła) lub niepomyślnej sytuacji. Określ wcześniej stan emocji negatywny, który zauważyłeś u tej osoby. POKAŻ, ŻE ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ EMOCJE (NIE TYLKO SWOJE, ALE I ….) DRUGIEJ OSOBY, PRZEZ KTÓRĄ JESTEŚ W EMOCJACH NEGATYWNYCH.

ZAAKCEPTUJ EMOCJE

Zaakceptuj emocje i zachowanie drugiej osoby. Napisz np: On (ona) zachowywał/a się i czuł/a się źle, czyli był/a (zakreśl): zdenerwowany/a, poirytowany/a, agresywny/a, zły/a, bezsilny/a, rozżalony/a, obojętna, zniechęcony/a, …… bo np. tak odbierał/a (projektował/a) swoją rzeczywistość (znajdź pozytywne wytłumaczenie dla jej zachowania i emocji).

Zaakceptowanie poprzez ZROZUMIENIE DANEJ OSOBY (jej emocji) lub sytuacji że się pojawiła jest elementem wybaczania, a……..Wybaczając innym (ludziom czy sytuacjom), opanowujesz złość (POZOSTAŁE EMOCJE NEGATYWNE) i to co najważniejsze ….. wybaczasz też SOBIE (uzdrawiasz i rozwijasz swoje wnętrze – ducha, podświadomość, energię). Pełne wybaczenie nastąpi, gdy danej osobie (przez którą obecnie cierpisz) będziesz dobrze życzyć na przyszłość.

UWAGA! ZROZUMIENIE DANEJ OSOBY, NIE OZNACZA AKCEPTACJI JEJ ZACHOWAŃ CZY PRZYZNANIU RACJI.

ZROZUM EMOCJE

Gdy podczas trwania sytuacji problemowej zakomunikujesz drugiej stronie zrozumienie jej emocji: Widzę, że jesteś ……. (określ stan emocji tej osoby – na początek może być: zły/ zła), ponieważ …….(przedstaw pozytywne wytłumaczenie, pokazując zrozumienie), to spowodujesz, że jej złość „odchodzi” (równocześnie z Twoją). Możesz kontynuować: Słyszę też w Twoim głosie, że czujesz się …. (określ inny stan emocji tej osoby – np. smutny, rozgoryczony, itd./patrz krok 2/), ponieważ …..(i tu również przedstaw zrozumienie, poprzez opis zaburzonych potrzeb emocjonalnych). Nazywając stan emocji drugiej strony i zaburzone jej potrzeby emocjonalne pokazujesz zrozumienie, spełniając jedną z najważniejszych potrzeb – poczucie zrozumienia. Dlatego emocje pozytywne – zadowolenia, wypierają złość. W znalezieniu (prawdziwego, nieudawanego) zrozumienia drugiej strony (podczas przerabiania problemu i napisania tego lub podczas komunikowania podczas trwania trudnej sytuacji),  będą przedstawione poniżej mechanizmy powstawania złości.

Sytuacje lub ludzie, których spotykamy uosabiają nasze ułomności (emocje pierwotne). Jeśli wybaczymy im, zaakceptujemy ich zachowanie, zrozumiemy to ich podświadomość uwalnia się od bólu i następuje wzajemne uzdrowienie.

Przykładem może być Jan Paweł II, który wybaczył (spotkanie trwało 4 godziny) ale i „pokochał” bułgarskiego zamachowca na jego życie, Ali Agcze. Wczuł się w jego sytuacje, emocje i znalazł pozytywne dla niego wytłumaczenie, przy braku akceptacji na takie zachowania. Jest to bardzo trudne i nie wszyscy to potrafią, bo wydaje nam się że przejmujemy wówczas ciężar odpowiedzialności i winy. TO BŁĘDNE MYŚLENIE. Przejecie winy odbywa się wówczas gdy zaakceptujemy to zachowanie, a w procesie tym należy zrozumieć, ale nie akceptować, czy przyznawać racji. Znalezienie pozytywnego wytłumaczenia dla drugiej osoby, jej zachowania czy postawy jest drugim (poza podziękowaniem) aspektem podświadomego jej wybaczenia. Wybaczenie innym rozpoczyna proces kochania innych. A jeśli kochasz innych natychmiast kochasz Siebie.  Jesteś wówczas mocny, masz wysokie poczucie własnej wartości i wysoką samoocenę.

UWAGA. Umiejętność zrozumienia i wybaczania prawie zawsze zaczyna się od kłamstwa, ponieważ nikt Twojej podświadomości (duszy) wcześniej tego nie nauczył. Nie masz go też „w sercu”, stąd będziesz udawał, że go masz, dopóki nie stanie się faktem. Poniższa analiza i mechanizmy powstawania złości pomogą Ci w tym. Okaż wobec siebie cierpliwość, wytrwałość a efekt przyjdzie sam. 🙂

Jak zostało wcześniej opisane, wybaczanie jest bardzo trudne, bowiem wydaje nam się że poprzez wybaczenie bierzemy na siebie przerzuconą odpowiedzialność za czyjąś winę. Osobie tej wydaje się, że musi dźwigać winę drugiej osoby. Dla niektórych to ciężar nie do przyjęcia. Dzieje się tak, gdy zaakceptujemy jej zachowanie. W procesie tym należy zrozumieć, ale nie akceptować i przyznawać racji. Ten, któremu się to uda i życzy jej dobrze na przyszłość jest zawsze wyżej od tej drugiej osoby.Wybaczył jej w swoim emocjonalnym świecie. Racjonalnie jednak lepiej nie mówić drugiej osobie, że: „wybaczam Ci”. Powodujesz wówczas brak równowagi relacji, co źle może się zakończyć. Zrób to (z całego serca) w swoich myślach. Jeśli Ci się to uda, możesz powiedzieć sobie „po cichu”: WYBACZAM, a „na głos” do drugiej strony PROSZĘ O WYBACZENIE. Wtedy będzie równowaga relacji i dobroć po obydwu stronach. 🙂 Można czasem (gdy wina i jej świadomość była w jakimś stopniu po obydwu stronach) zakomunikować „na głos” : Wybaczam i proszę o wybaczenie.

W znalezieniu zrozumienia dla drugiej osoby i wybaczenia pomoże Ci zdefiniowanie powodu złości i gniewu. To one najczęściej powstają jako pierwsze. Następnie powstają emocje smutku, żalu, rozgoryczenia itd. W kroku 2 definiowaliśmy wszystkie stany emocji  zaczynając od określeń: jestem zły na kogoś i/lub na siebie, czuję się źle, czuję złość. Jak powstaje złość? Oto najczęstsze przyczyny, które mogą pomóc CI w zrozumieniu drugiej strony oraz zrozumieniu siebie. MECHANIZMY POWSTAWANIA ZŁOŚCI:

 • jestem zły, bo ktoś atakuje mnie i robi mi krzywdę bez wg mnie powodu. Takie postrzeganie rzeczywistości może być mylne. Jestem zły na kogoś, ponieważ:
  • – coś złego mu zrobiłem, nie zdając sobie z tego sprawy. Tak jestem przekonany do swojej „racji”, że odpycham jakiekolwiek „racje” drugiej strony.  Odpowiedź sobie na pytanie: CO CI WYRZĄDZIŁEM ZŁEGO, ŻE JESTEM NA CIEBIE ZŁY? Odpowiedź na to pytanie pomoże zdefiniować Ci obszary Twoich błędów. A złością bronię się przeciwko skutkom własnej winy, którą chcę przerzucić na drugą stronę.
  • – ktoś (najczęściej obcy) robi mi krzywdę lub komuś, nie zdając sobie z tego sprawy. Może tej osobie (bo nawet jej możesz nie znać) nie wyrządziłeś nic złego, ale może Ty taki jesteś, lub byłeś lub potrafiłbyś być (patrz założenie 4 w ZAŁOŻENIACH AUTOTERAPII – Ludzie, którzy nas denerwują odzwierciedlają nasze słabości). Złości nas w innych to z czym ja mam problem i jest we mnie.
 • jestem zły, bo zaniechałem jakichś działań. Nie dałem (wziąłem) czegoś co mogłem lub musiałem dać (wziąć), a teraz jestem zły na tę osobę i często na siebie.
 • jestem zły na osobę, dla której byłem bardzo dobry. Ona tego nie zauważała, była niedobra, niewdzięczna i zła na mnie. Dzieje się tak, ponieważ osoba obdarowywana nie może tego oddać i znieść ciężaru odwdzięczenia się. Jest to bardzo duży ciężar. Stąd jej złość wobec nas i w efekcie nasza.
 • jestem zły, bo przejmuję złość od innych i za innych. To najczęstszy przypadek, który dotyczy również powyższych mechanizmów, choć może występować w innych przypadkach. Przykład: „ktoś się wyżywa na mnie, bo w domu ma złą sytuację”, „żona jest zła na dziecko, to ja również jestem na nie zły”, „klient lub szef robi mi słuszną awanturę i jest zły”, itd. Przejmujemy złość od innych. ZŁOŚĆ JEST „SPYCHANA” Z „MOCNEGO” NA „SŁABEGO”. ZŁOSZCZĄ SIĘ TYLKO „SŁABI” LUDZIE. Złość jest przejmowana, nawet jeśli ten ktoś ją tłumi.
  • Przykład: „szef tłumi złość wobec jakiegoś pracownika”. Ja jeśli jestem słaby przejmuję złość i odczuwam do pracownika to samo, często „wyżywając” się na nim lub na innym (słabym) pracowniku. W domu podobnie – jeśli żona tłumi złość do męża to przejmuję złość dziecko, które ma najmniej rozwinięty świat mentalny i w efekcie jest złe (i często wybuchowy) wobec ojca.
  • W sytuacji przekazanej złości sprawca czasem cieszy się, bo ma poczucie racji i poczucie wygranej. „Sprzedał” nam złość, a my mamy wrażenie, że się z tego cieszy. On się cieszy, bo wg niego udowodnił nam swoją rację. W głębi duszy jednak jest zły i ….. słaby.

.

KROK 6 - UWOLNIJ EMOCJE

Krok 6 – UWOLNIJ EMOCJE

Uwolnij się od wszystkich złych emocji wymienionych wcześniej.

6. Uwalniam swoją świadomość od wszystkich negatywnych emocji. Wymień emocje z kroku 2.

Uwalniam się od poczucia …………………… i złych stanów emocji …….. ………. ……..

Komentarz: Twoje emocje negatywne związane z konkretną sytuacją mogą powracać wielokrotnie, do pewnego momentu. Znakiem, który pojawi się w Twoim życiu świadczącym o tym, że nastąpił Twój rozwój duchowy (podświadomości), będzie Twoje zaskoczenie, że tacy ludzie nie wprowadzają Cię w stan emocji negatywny lub takich sytuacji już nie doświadczasz. TO CUD ? Warto jest przynajmniej za pierwszym razem uwolnić się od tych złych emocji. Może powtórka nie będzie już potrzebna.

Zmiana MYŚLI (poprzez zmianę postrzegania problemu) i EMOCJI (uwolnienie się od nich) jest procesem, który uzdrawia, a medal, który ma dwie strony staje się cieńszy. Czy oba światy mogą się zejść na wzajem, tak, aby medal nie miał boku? Dziś wiele osób chce łączyć się ze światem mistycznym poprzez medytację, modlitwę, kontemplacje, środki odurzające, muzykę, taniec, ustawienia Hellingera, hipnozę, obrzędy spirytystyczne (wywoływanie duchów), magię czy jasnowidzenie. Metody te nigdy jednak nie zdobędą powszechnego zaufania, bo nie będą poparte naukowymi badaniami psychologicznymi.

Denerwujemy się, stresujemy tym czego nie znamy. Boimy się konsekwencji, tego co ma nastąpić. Jeśli „zobaczymy to” i zaakceptujemy stan emocji towarzyszący temu przyszłemu zdarzeniu, to przestajemy się tego obawiać i denerwować.

Realizacja poprzednich 3 kroków (akceptacji tych emocji, wczucia się i znalezienie wytłumaczenia) oraz ten obecny, dotyczący uwolnienia się od złych emocji ma na celu osiągnięcie spokoju w postrzeganiu nowej rzeczywistości, i zmianie postawy innych.  

Napisz „uwolnienia” stanów emocji (i zobacz to w umyśle) wg każdego punktu z kroku 2. Znajdź własny sposób na „uwolnienie” we własnym umyśle złych emocji. Możesz tu być bardzo kreatywny w wymyśleniu tego sposobu. Jedni walą kijem w ziemie, drzewo, ścianę, tupią, krzyczą, widzą czerwoną kulę, która odlatuje lub odpływa w rzece. Podczas pisania tego „zobacz to”. Napisz np.:

Uwalniam się od poczucia LEKCEWAŻENIA, BRAKU SZACUNKU I BYCIA ATAKOWANĄ przez co czułem ZŁOŚĆ, GNIEW, STRACH.

KROK 7 - ZAAKCEPTUJ NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ

Krok 7 – ZAAKCEPTUJ NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ

 7. Zaakceptuj nowe postrzeganie – nową rzeczywistość.

Cieszę się, że przepracowałem problem, co pozwoliło mi inaczej spojrzeć na otaczających mnie ludzi i sytuację. Dzięki temu reaguje już (zakreśl to co uważasz w zależności od każdej sytuacji) :

·        spokojem

·        zadowoleniem

·        obojętnością

·        opanowaniem

·        akceptacją

·        ……………….

Zmiana w postrzeganiu rzeczywistości następuje samoistnie.

ZACZYNAMY

Po całej problemowej sytuacji (I ZAPOZNANIU SIĘ Z POWYŻSZYMI ZAŁOŻENIAMI I KROKAMI) ZACZYNAMY !!! Weź kwestionariusz – KARTĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU i wypełnij ją. W trakcie wypełniania każdego punktu w karcie, czytaj jeszcze raz KROK danego punktu, aby poprawnie wypełnić zawarte tam polecenia.

Pobierz kartę:

Karta_rozwiązywania_problemu

Potrzebujesz jedynie trochę spokoju i samotności ze swoimi myślami i emocjami. Nie patrz w przyszłość i nie szukaj problemów na siłę. Czekaj aż one pojawią się. Wypełnij wówczas arkusz. Odłóż go potem w znanym Tobie miejscu lub zniszcz go i …. już.

KROK 8 – nic nie rób, daj działać naturze…

Dalej, zachowuj się tak jakbyś się chciał zachowywać – NIC NIE ZMIENIAJ, NIE RÓB NIC NA SIŁĘ.

Daj szanse działać naturze, czyli „drugiej stronie medalu”. Zmiana postrzegania „przyjdzie sama”. Najciekawszym jest jednak fakt, iż nie tyko zmieni się postrzeganie rzeczywistości, ale i przez to zmieni się rzeczywistość, czyli ten człowiek, przez którego powstał cały problem.

KONTAKT

European Training & Consulting Center Sp. z o. o., Atrium Centrum Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, tel.: 22 185 54 72, infolinia: 607 73 00 00, fax: 22 185 54 73. e-mail: office@training.com.pl

 

O NAS

Organizatorem i wykonawcą projektów szkoleniowych oraz wsparcia psychologicznego jest spółka European Training & Consulting Center Sp. z o. o. Od 20 lat jesteśmy jednym z największych brokerów szkoleń i doradztwa w Polsce. Wspólnie z naszymi partnerami realizujemy projekty edukacyjne zwiększające efektywność organizacji, która zależna jest od jakości pracy personelu. Jako brokerzy szkoleń i doradztwa współpracujemy z ponad 350 partnerami na terenie Polski i UE, gwarantując szybką i tanią obsługę każdego klienta bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Szczegóły na www.training.com.pl oraz www.consulting.com.pl. Jesteśmy również twórcą nowo powstałego portalu szkoleń przez internet tj. www.eszkolenia.pl

INWESTYCJE W ROZWÓJ WŁASNEJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ, TO INWESTYCJA

O NAJWIĘKSZEJ STOPIE ZWROTU